Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jak je to se společným jměním manželů SJM při rozdělování soudem. Přítel je stále ženatý, ale už by za pár dní mohl být rozvod. Platí manželce alimenty ve výši 8.000 Kč. Dále také platí společné dluhy v měsíční výši cca 10.000 Kč. Jeho manželka je stále na mateřské a její příjmy jsou cca 15.600Kč (8.000 Kč tvoří alimenty).

Jelikož se s ní nedohodne, tak bude rozděleno a vypořádáno soudní cestou. Zajímalo by mě, jak soud určí kdo v jaké výši má platit. Přihlédne na výši příjmů či to dělí půl na půl? Děkuji, Valérie

ODPOVĚĎ:
Při vypořádání společného jmění manželů platí domněnka, že podíly obou manželů na majetku a závazcích patřících do společného jmění jsou stejné, avšak je vyvratitelná, tudíž kterýkoliv z manželů může prokázat, že se na společném jmění podílel více, podíly mohou být různé. Soud přihlíží především k potřebám nezletilých dětí, k tomu jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. A též se přihlíží k péči o děti a obstarávání společné domácnosti.