Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vypořádání společného jmění manželů s bývalou manželkou - aktiva jsou pouze vybavení bytu, který je státní a žije v něm bývalá manželka s dcerou z manželství.
Pasiv je spousta. Na straně manželky půjčka na zařízení bytu 220.000,- na 10 let. Ke dni rozvodu 2/2008 ji zbývalo doplatit 300.000,-. Můj manžel má První půjčka 150 000,- K datu zbývá doplatit 182000,- byla určena na splacení dluhu z jeho podnikání na sociálním a zdravotním pojištění, ale manželka měla jiný názor a peníze utratila za živobytí.

Druhá půjčka 100.000,- Doplatit 104.000,- Exekuce platba za dluh + penále sociálního pojištění. Třetí půjčka 140.000,-, zbývá doplatit 130.000,- exekuce platba za dluh + penále proběhlo soudem zdravotní pojišťovny. Čtvrté placení penále za zdravotní pojišťovnu sníženo z 39.000,- na 15.000,- rozhodnuto až v roce 2010 a placeno ve splátkách do roku 2011. Jak se majetek rozdělí, když jsou nějaké půjčky již doplaceny? Můžeme požadovat i peníze a ne aby bývalá manželka splácela půjčky? Děkuji, Věra

ODPOVĚĎ:
Pokud dojde k vypořádání SJM až v tomto období, bude se zbývající majetek dělit podle standardních zásad uvedených v § 149 odst. 3 Občanského zákoníku a vzhledem k tomu, že od data rozvodu uplynuly více jak 3 roky, nastupuje fikce vypořádání SJM podle § 150 odst. 4 Občanského zákoníku (pokud nebyl podán včas návrh na vypořádání SJM) a to znamená, že půjčky, které každý za manželů splácí, převzal jako své závazky z manželství.
Peněžité plnění od bývalé manželky požadovat můžete pouze za předpokladu, že by byl prokazatelně splacen nějaký její závazek a ona se tak bezdůvodně obohatila na úkor svého bývalého manžela, což bohužel ve Vašem případě nemusí být z právního pohledu možné, vzdor tomu jaký je pohled faktický.
Připomínám, rozhodnutí soudu nelze předvídat, protože záleží na důkazech před soudem přednesených, na jejichž základě soud rozhoduje.