Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Za dobu trvání manželství uzavřel můj bývalý manžel smlouvu o nájmu nebytových prostor. Tyto nebytové prostory užíval společně s mým otcem jako dílnu a skladovací prostory. Na placení nájmu se podíleli s mým otcem každý 1/2. Před rozvodem do těchto prostor manžel zamezil přístup mně i mému otci. Nyní jsme přibližně 1 měsíc rozvedení, SJM vypořádáno není. Otci přišel dopis, že mu v konkrétní den a určenou hodinu bude umožněn přístup pouze k vyklizení těchto prostor.

Mám za to, že i když je smlouva o nájmu psaná pouze na mého bývalého manžela, mám do doby vypořádání SJM k této nemovitosti stejná práva jako on, jelikož nájem byl hrazen ze společných peněz a vznikl za trvání manželství a pokud otci dovolím, aby si zde uložil nějaké věci, pak tak může učinit. Bývalý manžel se však ohrazuje tím, že tento nájem do SJM nespadá, jelikož se jedná o nebytové prostory. Mám tedy právo tuto nemovitost užívat stejně jako on a případně po něm vyžadovat i vrácení poměrné části nájemného za dobu, kdy mi bylo z důvodu zamezení přístupu znemožněno nemovitost užívat a on tak užíval celou nemovitost sám? Mám povinnost tuto nemovitost vyklízet, tak jak mi určil? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
SJM není všemocné a nemáte právo po svém manželovi požadovat, aby Vám zpřístupnil prostory, které má sám v nájmu. To můžete požadovat po majiteli. Tak stejně nemůžete požadovat vrácení nájmu za dobu, kdy Vám bylo znepřístupněno vstupovat do prostor, ke kterým Vás nepojí žádné právo. Nájem hrazen ze SJM byl, můžete v rámci vypořádání SJM uvést nárok na vrácení poměrné částky, která byla odvedena z Vašich společných prostředků na nájem nemovitosti, kterou užíval jen Váš manžel. Osobovat si práva nájemníka, ale nemůžete.