Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz.Můj přítel je rozvedený, ale za dobu manželství ho několikrát chytl revizor. Když se rozvedl, tak mu došlo že má exekuce, kvůli pokutám z dopravního podniku městské hromadné dopravy. Je to nemalá častka. Může požadovat polovinu dluhu po bývalé manželce nebo ne? Karla


ODPOVĚĎ:
Do SJM patří všechny závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Z této definice závazků, které můžeme řadit do společného jmění je zřejmé, že dluh vůči dopravnímu podniku patřil do SJM, a Váš přítel tedy může požadovat polovinu tohoto dluhu po bývalé manželce. A to protože nešlo o majetek, který by náležel jen jemu, ani o závazek, který by přesahoval míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.