Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dva roky po rozvodu a dva roky, kdy byla sepsána dohoda o rozdělení SJM (společného jmění manželů). V té je uvedeno, které závazky přebírá manžel a které já, žádný majetek ale rozdělen nebyl, protože manžel všechen majetek prohrál. V srpnu letošního roku mi byla doručena žaloba k úhradě závazku, který ve výše uvedené dohodě převzal bývalý manžel. Je možno jako důkaz předložit soudu dohodu o vypořádání SJM nebo jsem povinna tento závazek hradit. Děkuji, Andrea


ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že s žalobou jste byla vyrozuměna o tom, že se máte k žalobě vyjádřit. Takže ve vyjádření tuto dohodu uveďte jako argument, případně notářsky ověřenou kopii (poplatek 30 Kč) přiložte k vyjádření (pokud máte možnost, doporučuji obojí doručit na soud osobně) a při jednání ji znovu předložte před soudem.
Pokud nebude úspěšně napadena platnost dohody, tak závazek hradit nemusíte.