Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem 33 let vdaná. Manžel mě opustil před necelým rokem. Nejsme rozvedeni. Žijeme s nezletilou dcerou v družstevním bytě. S manželem jsme oba členy družstva, ale byt jsme zatím nepřevedli do osobního vlastnictví, takže jsme zatím jen nájemníky. Já jsem zdědila po rodičích chatu. Chtěla bych vědět, zda by nám v případě, že by manžel udělal dluhy, mohl být byt zabaven a jak by to bylo s chatou. Manžel zdědil dům. Na ten nemám nárok, ale zajímalo by mě, jak je to v případě prodeje tohoto domu? Na peníze z prodeje také nemám já ani dcera nárok? Děkuji. Draha


ODPOVĚĎ:
Věci, které zdědíte, nespadají do společného jmění manželů (SJM) a není možné je za trvání manželství exekučně postihnout. Na druhou stranu, pokud budete otálet s rozvodem a manžel zadluží Vaše SJM, dojde v rozvodovém řízení k zániku SJM a rozdělení jak aktiv tak pasiv vzniklých za dobu trvání manželství. Pasiva, která budou soudním rozhodnutím přisouzena Vám již bude možné vymáhat exekučním řízením postižením i Vámi zděděných věcí.
Pokud se nechcete rozvádět, je možné se s manželem dohodnout alespoň za zúžení obsahu SJM (a to i za trvání manželství), tím byste si ošetřila riziko zadlužení Vašeho SJM.
Co se týče domu, který zdědil manžel, tak nemáte nárok ani na dům samotný, ani na prostředky z jeho prodeje získané. Pouze v případě dědictví  - Vy pokud bude Vaše manželství trvat, a dcera je zákonný dědic vždy (pokud by nebyla vyděděna).