Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V současné době se chci rozvést s manželkou a chci připravit veškeré potřebné záležitosti k rozvodu včetně majetku. Všechny záležitosti a závazky týkající se rozvodu řešíme dohodou a jsme domluveni, a i přes rozvod stále předpokládáme, že zůstaneme přáteli a proto je také vše na společné dohodě založeno. Máme 2 děti, o které nám především jde. Dostali jsme se do situace, kdy si nerozumíme v partnerském životě, a proto volíme cestu rozvodu.

Jde o toto: Vlastníme rodinný dům včetně předzahrádky. Tento dům je v katastru nemovitostí zapsán následovně díky předchozím převodům (jelikož původně dům byl tchýně a tchána): 4/18 patří do SJM, následně manželka i já vlastníme každý 7/18 nemovitosti. Domluveni jsme tak, že děti zůstanou v péči manželce, já je budu pravidelně navštěvovat podle domluvy. Stěhuji se ale cca 200 km od tohoto rodinného domu a pro své návštěvy dětí bych rád měl do budoucnosti a případného nového vztahu manželky "pojištěno" že v domě budu pobývat pro návštěvy dětí 1x 14 dní na víkend. To z důvodu, protože v nejbližší době není proveditelné si pro děti jezdit a odvážet si je do nového bydliště. Není zde možnost nemovitost prodat ani aby mne manželka vyplatila. (Jedině snad měsíčními splátkami) Proto chci  společné jmění manželů i moji část 7/18 převést na manželku zdarma, ale rád bych zmíněnou "pojistku" řešil věcným doživotním břemenem výlučným užíváním 1 místnosti a společným užíváním sociálního zařízení (WC, koupelna, kuchyň a garáže). Jelikož volíme úspornou cestu v této záležitosti, rádi bychom tuto situaci řešili co nejméně finančně nákladnou. A zde už nejsem schopen dostat odpověď. Údajně díky tomu, že finanční úřad zde není schopen dát jasnou informaci, co tato situace bude obnášet, protože ji nikdy neřešil. Takže pro zřízení věcného břemene bychom museli postupovat až po rozvodu, jelikož nyní máme část domu v SJM.
Ovšem po rozvodu budeme bráni (spíše já) jako třetí osoba a není mi zodpovězeno, zda toto břemeno jde zřídit bezplatně, abychom nemuseli pořizovat odhad nemovitosti a neplatili žádné daně apod. Daně mám na mysli i pro darování výše zmíněných mých 7/18 manželce. Nyní je otázka jak to provést, zda provést zřízení věcného břemene za úplatu, (kde ve skutečnosti manželce nic platit nebudu) nebo jiným způsobem (pro mne neznámým). Nebo moji "pojistku" zaručeného pobytu v domě pro styk s dětmi vyřešit jiným způsobem než věcným břemenem. Svých 7/18 chci převést na manželku z důvodu, abychom rozvodem vyřešili i majetek a neměli majetkové závazky i když věcným břemenem bych závazek přivodil (např. pro prodej domu v budoucnosti, který se nepředpokládá).Děkuji, Miroslav

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě lze vše vyřešit v jedné smlouvě, a to v dohodě o vypořádání SJM. Zde v této dohodě můžete uspořádat Vaše SJM, darovat manželce část domu a současně zřídit věcné břemeno pro svoji osobu. Vše je totiž součástí majetkového vyrovnání mezi manželi, neboť je pravidlem, že manželé investují ze svého výlučného majetku do SJM, a naopak, takže nebude problém toto pojmout jako celkové řešení Vašeho majetkového uspořádání. Tato dohoda musí mít formu notářského zápisu, aby Váš rozvod probíhal jednodušší formou – tedy jako nesporný. Notář Vám tedy podá všechny potřebné informace, a smlouvu s Vámi sepíše. V tomto případě si smlouvu nemůžete sepsat sami, neboť by pak soud zkoumal příčiny rozvratu, a rozvod by se mohl neúměrně protáhnout.