Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Partner se soudí o vypořádání SJM od 11/2012. Rozvod 02/2012. V původním návrhu byly požadavky, že žalobkyně (exmanželka) chce polovinu nákladů na pořízení akcií, které byly nabídnuty manželovi v jeho práci (pouze 5 zaměstnanců ve větší firmě) a nyní má v 10/2016 nový požadavek, že chce i polovinu samotných akcií, ze kterých plynuly dividendy a tím pádem i tyto požitky až do dne rozhodnutí soudu.

Překvapuje mě, že některé věci jsou řešeny KE DNI ROZVODU a některé KE DNI ROZHODNUTÍ, které zatím ještě nepadlo. Není vina přítele, že se soud táhne 2012-2017. Je možné, že na takto pozdě (po 4 letech) vznešené požadavky soud bude reagovat? V rozsudku nižšího soudu bylo jako argument napsáno doslova "soud má za to, že by bylo vhodné" - nikde žádný paragraf, důkaz, nic. Další skutečnost je už 5 znaleckých posudků na nemovitost, od ceny 8.200.000 Kč na 4.900.000 Kč. Nyní soud nařídil nový posudek a přítel se bojí, že bude podobný, aby znalec "přikryl" práci svých kolegů. Jaká je možnost, když nebude souhlasit ani s tímto posudkem? Děkuji, Šarlota.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. společné jmění manželů se vypořádává ke stavu, jaký byl v okamžiku právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Nároky ze SJM lze vznášet pouze ve lhůtě do tří let po rozvodu.
Pokud byla podána žaloba a dnes (25.01.2018) už je manželství více než pět let rozvedeno, i když běží soudní řízení, po 4 letech po rozvodu už žalobu rozšiřovat nelze. Co se nezažaluje do tří let po rozvodu, to nelze již uplatnit. Mám za to, že tento nový požadavek již soud nemůže brát v úvahu.
2. V případě, že nesouhlasíte se znaleckým posudkem, můžete navrhnout revizní znalecký posudek, nicméně musíte mít dostatečné argumenty na to, abyste znalecký posudek zpochybnili a soud tedy revizní připustil. Pokud pouze řeknete, že s posudkem nesouhlasíte, není to ještě důvod pro revizní posudek. Znalecký posudek můžete také zpochybnit tím, že si zadáte vlastní, a pokud tento posudek bude vylučovat ten původní, soud zadá revizní.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Revizní znalecký posudek na hodnotu bytu, domu, nemovitosti
  • Soudní vypořádání majetku po více než 3 letech od rozvodu - lze to?