Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem před rozvodem manželství, které trvá 32 roků. Před manželstvím jsem zdědila domek mimo mé bydliště. S manželem jsme o něj pečovali. Manžel si domek zamiloval, je kutil (pochází z rodinného domu) a realizoval tam své koníčky. Já domek po rozvodu potřebuji. Mám v Praze hypotéku na byt, je mi 57 let a jsem nemocná.

Ten objekt je mojí jedinou garancí pro případ neschopnosti splácet hypotéku. Manžel již v 1. roce manželství sehnal právníka, aby měl záruku pro případ rozvodu. Jde o to, že bude po mě vyžadovat náhradu koupeného materiálu, vybavení, práci, jeho volný čas a úsilí, které do mého objektu vložil. Jsem zaměstnaná, ale splácení hypotéky mi neumožňuje tyto jeho požadavky splnit. Po zmínce o rozvodu mi vyhrožuje výše uvedenými požadavky. Uvažovala jsem o věcném břemenu, ale v tom případě bych nemohla při platební neschopnosti domek prodat a přišla bych o jedinou možnost bydlení. Já sama v domku bydlet nemohu ze zdravotních a pracovních důvodů. Manžel nedávno zdědil velký dvougenerační dům, o který ale nepečuje a navíc vydělává 2x více než já. Děkuji, Ema

ODPOVĚĎ:
Z právního pohledu má manžel právo na polovinu investic vložených do domu, nicméně je otázkou, zda se mu tyto investice podaří prokázat. Práce, kterou tam odvedl, se fakticky vyčíslit a tedy ani uplatnit nedá, jediným relevantním důkazem by byly uhrazené faktury řemeslníkům apod. Stejně tak nemůže požadovat proplacení jeho volného času. Celkově si myslím, že by s tímto požadavkem u soudu neuspěl.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak prokázat investice manžela do bytu, domu, nemovitosti manželky - koupený materiál a odvedená práce