Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Syn se 03/2013 rozvedl, dosud neproběhlo majetkové vypořádání (byl postaven RD). 03/2017 se odstěhoval z domu. V současné době začal stavět svůj RD. Bude i na tento dům mít bývalá manželka nějaký nárok, když ještě majetkové vyrovnání neproběhlo? Děkuji, Soňa.

ODPOVĚĎ:
Majetek, který syn nabyl či nabude po rozvodu již není předmětem nevypořádaného SJM a je pouze jeho. Tento majetek nemá s dosud nevypořádaným SJM nic společného a po rozvodu může již bez obav cokoliv nabývat bez ohledu na skutečnost, že majetek nabytý z předchozího manželství ještě není vypořádán.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Stavba domu, nemovitosti po rozvodu manželství a právo bývalého manžela, bývalé manželky na podíl domu, nemovitosti