Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Hodláme si s manželkou pořídit nový dům. Vlastnictví této nemovitosti (dále jen nový dům) bude předmětem SJM. Kupní cenu chceme financovat hypotečním úvěrem + společných úspor, kdy úvěrovou smlouvu podepíšeme oba jako dlužníci. Cca 3/4 předmětné hypotéky hodlám následně uhradit z prostředků získaných prodejem mého domu, kde v současné době bydlíme, nicméně tento dům je mým výhradním vlastnictvím.

Nabyl jsem ho ještě před uzavřením manželství. Tedy prostředky z prodejem mého domu nepůjdou přímo na úhradu kupní ceny za nový dům (nebude ještě prodaný), ale až na mimořádnou splátku hypotéky sjednané pravě za účelem pořízení nového domu. Pokud by časem došlo k rozpadu našeho manželství, po kterém by následovalo i rozdělení SJM, které bude zahrnovat i nový dům, lze považovat prostředky, které získám prodejem domu v mém výluč. vlastnictví a následně je všechny prokazatelně použiji na úhradu HYPO úvěru sjednaného za doby trvání SJM za můj vnos do SJM, který by byl při vypořádání SJM zohledněn a nelze jej tedy zpochybnit? Díky Havel

ODPOVĚĎ:
Ano, Váš předpoklad je správný. Pokud bude tok financí prokazatelný, tj. bude zdokumentován výpisy z účtů, v případě rozvodu manželství nebude problém prokázat, že tyto finance byly vnosem do manželství.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Peníze jednoho z manželů investované do společného jmění manželů - vypořádání při rozvodu manželství