Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsme rozvedení, majetková dohoda pro dobu po rozvodu schválena soudem. Ve smlouvě o rozdělení majetku mám informaci, že mi bude posílat po dobu 3 let 40.000 Kč a to vždy ke 30.11. daného roku. To se nestalo a je již únor 2017.   Jak mám postupovat? Něco jsem se už dočetla o vydání platebního rozkazu, ale nevím, jak to celé udělat, jaký je postup.

Dále se chci zeptat, zda mohu chtít sama od sebe nějaké úroky, ve smlouvě nebyly předem určeny a jaká je normální úroková sazba. Dále prosím, pokud je to možné, uvést i jednotlivé poplatky, pokud do takového soudu půjdu. Děkuji mnohokrát. Gita

ODPOVĚĎ:
Měla byste postupovat tak, že byste měla bývalému manželovi poslat předžalobní upomínku s výzvou k úhradě a s informací o tom, že se obrátíte na soud. Pokud tak neučiní a splátky hradit nezačne, pak podejte k soudu návrh na platební rozkaz. Upozorňuji, že hradíte soudní poplatek ve výši 5% žalované částky. Máte právo žádat i úroky z prodlení, které aktuálně činí 8,05% ročně. Nárok na úrok vzniká přímo ze zákona, nemusí být vůbec součástí dohody o vypořádání SJM. Pokud jde o další možné poplatky, pak budete ještě hradit advokáta, pokud si nějakého zvolíte, jeho odměna ve věci by měla být výsledkem dohody, resp. pokud nebude sjednána odměna, advokát se může řídit vyhláškou č. 177/96 Sb. , advokátní tarif. Žalobu samozřejmě můžete podat i sama, ale přesto bych doporučovala ve věci alespoň jednorázovou osobní konzultaci s právníkem, aby Vám po shlédnutí dohody doporučil nejefektivnější postup.