Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V r. 1980 po svatbě, stavba RD. Mí rodiče mi dali, jako synovi na rozjezd Kč 120.000,-, ze kterých byl hrazen materiál. Darování písemně nemám, je možno napsat dodatečně a jakou formou? Před 20 lety rozvod, majetek nevypořádán. RD společně užíván. Od roku 1994 jsem deset let byl mimo ČR. Po návratu jsem začal toto řešit. V domě jsem provedl výměnu topení a další nutné opravy. Žena jako spolumajitelka na toto odmítla přispět. Na základě písemné dohody kterou sama navrhla a sepsala a souhlasem obou stran, jsem poslal na její žádost a dohodu v r. 2004 přes b.úč. dílčí část peněz na zakoupení bytu, že se odstěhuje z RD, což učinila v roce 2008. Mám velký zájem toto dořešit, ale ona nerespektuje předchozí písemnou dohodu a žádá vyšší částku na konečné vyrovnání a stále odmítá toto řešit. Já jsem nezaměstnán a veden na ÚP. V domě bydlím sám a provádím drobnou údržbu. Nevím jak tento stav řešit aby převedla 1/2 RD na mou osobu, samozřejmě při splacení (hotově) dohodnuté částky. Velmi Vám děkuji za poradu. Martin


ODPOVĚĎ:
Momentálně se dům nachází ve spoluvlastnictví, přičemž podíly obou manželů jsou stejné. To je nevyvratitelná zákonná domněnka, vzhledem k tomu, že jste do tří let od rozvodu nepodal návrh na vypořádání společného jmění manželů. Pokud si nepřejete ve spoluvlastnictví zůstat, a dohoda není možná, stanoví občanský zákoník jasný postup. Je tedy nutné podat žalobu k soudu na zrušení spoluvlastnictví a následného vypořádání. Soud bude zkoumat, zda lze nemovitost rozdělit. To ale nepředpokládám, proto věc přikáže jednomu ze spolumajitelů za přiměřenou náhradu. Přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů.