Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chystám se kupovat byt. Mám něco našetřeno, ale také budu brát hypoteční úvěr. Po uzavření smlouvy s bankou plánuji cca za 1/2 roku se oženit (splácet úvěr budu já). Mám jeden dotaz - bude mít manželka nárok na nemovitost (kterou jsem si koupil před svatbou, ale ještě v období výplaty úvěru bance, nebo po výplatě) při rozvodu?

Jak by mohla vypadat smlouva s bankou, ve které bude tato záležitost uvedena. Předem děkuji za odpověď Děkuji, Milan.

ODPOVĚĎ:
Součástí společného jmění manželů není majetek, který nabudete před uzavřením sňatku, tedy pokud budete ke dni svatby zapsán v katastru jako vlastník bytu, nevznikne budoucí manželce žádný nárok na jakýkoliv podíl z něj.
V případě splátek úvěru by ale manželka mohla při rozvodu požadovat náhradu. Hypoteční úvěr také není součástí SJM, vznikl totiž před manželstvím. Mzda, plat, výdělek a podobně ovšem součástí SJM jsou. Budete-li splátky hradit ze svého příjmu, vynakládáte ze společného prostředky na svůj výhradní majetek a manželka při rozvodu může požadovat, abyste prostředky použité na svůj výhradní majetek nahradil.
Lze doporučit dohodu o manželském majetkovém právu, která toto bude řešit a která v případě rozvodu nesmírně usnadní majetkové vypořádání.