Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Čelím žalobě o vypořádaní SJM (manželství uzavřeno 2002, rozvod nabyl právní moci dne 16.12.2012), nemovitost je výhradně moje – byla zakoupena před manželstvím v roce 2000, hypotéka na rekonstrukci však byla sjednána až za manželství v roce 2004. Hypotéku i inkaso na svůj dům jsem po celou dobu manželství hradil výhradně já.

Vše platím samozřejmě i doteď a v květnu 2016 se mi podařilo re-financovat hypotéku, abych vyvázal bývalou ženu. Bývalá žena záměrně podala žalobu těsně před vypršením 3 leté lhůty po rozvodu, soudí se o výnos z hypotéky – vnos ze SJM do mého majetku, ale schválně neuvedla osobní automobil, který byl pořízen během manželství a který si vzala do svého užívání. V dopisech mezi mnou a její právničkou, které jsou přiloženy k žalobě, se o vozidle několikrát zmiňuji, také ve svém vyjádření k její žalobě. Bohužel však bylo mé vyjádření podáno soudu už po uplynutí 3 leté lhůty od rozvodu. Na mediaci jsem o automobilu také hovořil, ale právnička bývalé ženy o tom vůbec nechce slyšet, že to není součástí (jejich) žaloby.
1. Mohu soud nějakým způsobem přimět, aby se zabýval také tímto vozidlem? Na mediaci určené soudem jsem šel s tím, že jsem přesvědčen, že bývalé ženě nedlužím nic – vše jsem totiž platil sám z bohatství naší rodiny. Ona chtěla 335.000,- Po dalším jednání jsem se od její právničky dozvěděl, že už chtějí 400.000,- Dal jsem si s tím práci, vše jsem dohledal a moje právnička poskytla soudu, mediátorovi i právničce bývalé ženy – mé vyjádření, ve kterém dokládám, jak jsem po dobu manželství platil hypotéku z darů od své rodiny, ze zrušené životní pojistky, kterou mi platila firma mého otce, z prodeje vozidla, které bylo původně ve firmě mého otce a on mi ho později z firmy vykoupil a daroval. Výše darovaných prostředků jasně převyšuje výšku zaplacených poplatků hypotéky po dobu manželství. Právnička bývalé ženy samozřejmě začala vyvracet, že v otcově firmě byl ještě společník, jestli věděl o tom, že mi platili ŽP a darovali vozidlo atd. Postupně jsem zjistil, že na mě prostě nemají vůbec nic, jen to, že byla bývalá žena mojí ženou. Nutno ještě podotknout, že když jsem šel do manželství, byl jsem mladý, bohatý a zdravý, rozvod chtěla bývalá žena, vysoudila si do péče dceru, mě zůstaly jen dluhy a jsem vážně nemocný – po operaci páteře. Mediace dopadla tak, že mediátor došel k částce 125.000,-, se kterou bývalá žena nesouhlasila a její právnička tvrdí, že už to není ani 400 ani 335, ale 273.000,- a že jsou ochotni jít na 200.000,-
2. Existuje nějaký způsob, jak přimět protistranu, aby mi jasně sdělili, jak se dostali na 273.000,-? Já jsem vyložil téměř všechny karty – podrobnosti z účtu, prodejní smlouvu na vozidlo, živ. pojistku - a od nich nemám vůbec nic, jen to, že byla mojí ženou.
3. Pokud to mediací neskončí a půjdeme dál k soudu, mohu soud nějak přimět, aby udělal něco s podlými praktikami právničky mé bývalé ženy ve smyslu uvedeném níže? Schválně podaná žaloba těsně před vypršením 3-leté lhůty bez osobního automobilu. Taktéž podána žaloba v době, kdy bývalá žena neměla práci a bylo ji tak vyhověno, že nemusí platit soudní poplatky. Nemám od nich vůbec nic, právnička bývalé ženy vždycky něco nadhodí, že má judikát podle kterého vycházela z výpočtu částky, ale pak nic nedodá. Bývalá žena mi od zahájení soudní pře přestala dávat naši skoro 12-ti letou dceru, tvrdí mi, že k nám chodit nechce a neumožňuje mi s ní styk ani v časech určených soudním rozhodnutím. Tlačí mě nesmyslně navýšenými částkami 335, 400, 273, 200 do kouta a já jsem vážně nemocný člověk bez bohatství, pouze s vlastním domem zatíženým hypotékou. Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Soud nelze nijak přimět, aby se zabýval i vozidlem, jelikož v zákonné lhůtě tří let po právní moci rozsudku o rozvodu nebyl vznesen požadavek na jeho vypořádání. Po třech letech vznikla zákonná fikce, že vozidlo spadá do vlastnictví toho, kdo vozidlo užívá. Pokud jste tedy nárok na vypořádání vozidla uplatnil více než po třech letech po právní moci rozsudku o rozvodu, nelze se nijak domoci toho, aby bylo v rámci soudního řízení o vypořádání SJM vozidlo vypořádáno.
2. Pokud protistrana podala žalobu a požaduje, aby jí soud svým rozhodnutím vyhověl, musí přesně prokázat, proč takovou částku žaluje. Jiné je to v rámci mediace, jejímž výsledkem má být dohoda stran. Tam nemá žádná ze stran povinnost nic prokazovat, jde o to, najít rozumný kompromis. Pokud nebude nalezen, bude muset rozhodnout soud, a to na základě podrobného dokazování.
3. I když se praktiky právničky bývalé manželky mohou jevit jako podlé, využila pouze svého práva a jednala tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro jí klientku a žádná zákonná ustanovení neporušila, ani tím, že žaloba byla podána těsně před uplynutím tříleté lhůty, či tím, že bývalá manželka byla osvobozena od soudního poplatku.
Pokud Vám bývalá manželka brání ve styku s dcerou, nezbude, než se obrátit na soud, aby pokutami přiměl bývalou manželku soudní rozhodnutí o styku s dcerou respektovat.