Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželka odešla ze společné domácnosti, byli jsme rozvedeni 2012. 06/2015 dala k soudu návrh na vypořádání společného majetku manželů SJM. Při jednání 04/2015 sama uvedla hodnoty majetku, já se vším souhlasil, částečně jsem ji finančně vyplatil a zbytek splácím. Po roce jsem zjistil, že cena bytu byla ve srovnání s tržní hodnotou srovnatelných bytů ve stejné lokalitě velmi nadhodnocena.

Ceny nemovitostí se během tohoto roku nijak výrazně nezměnily. Je možné rozhodnutí soudu ohledně ceny bytu ještě změnit? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že o vypořádání manželů bylo rozhodnuto soudem a v tuto chvíli již pravděpodobně pravomocně, není možné toto rozhodnutí již změnit.
Žaloba na obnovu řízení je přípustná pouze v případě, že nové důkazy, o které se opírá, nemohl účastník bez své viny uplatnit již v předchozím řízení.
Krajní variantou je dohoda s bývalou manželkou, ideálně ve formě potvrzení, že určitá (nadhodnocená část) byla již zaplacena. Nemá samozřejmě povinnost takovou smlouvu uzavřít.