Počet stránek ve webu: 38.001

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V roce 1995 manžel uzavřel nájemní smlouvu družstevního bytu. Stalo se tak 3 měsíce po uzavření našeho sňatku. Členem družstva se však stal už před uzavřením sňatku. Ve stanovách družstva je uvedeno, že uzavřením sňatku se manželka stává nájemkyní bytu i členkou družstva. Nyní se rozvádíme. Chtěla bych se zeptat, zda mám po rozvodu nárok na polovinu hodnoty bytu, přestože se manžel stal členem družstva už před naším sňatkem. Děkuji, Taťána


ODPOVĚĎ:
Váš manžel nabyl právo na uzavření nájemní smlouvy ještě před uzavřením manželství. Rozhodný je tedy ve Vašem případě vznik manželova členství v družstvu. Nárok na polovinu jeho hodnoty tedy nemáte. To, že jste byla uzavřením sňatku společnou nájemkyní je zřejmé, a odpovídá to zákonu.
Vypořádání se ale bude provádět v závislosti na tom, že manžel nabyl tato práva ještě před sňatkem.