Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vdávala jsem se loni (2017) v 7-2014. Manžel před svatbou dostal darem dům, ve kterém společně bydlíme a který je napsaný na něj. Já jsem však do rekonstrukce domu vložila své peníze (které jsem dostala od rodičů). Domluva zněla, že mi za mé peníze napíše část domu na mne.

Teď mi však po svatbě tvrdí, že je to zbytečnost, protože polovina domu patří mne. Já si však myslím, že je to hloupost a v případě rozvodu bych přišla úplně o všechno. Prosím o radu jak tuto situaci vyřešit po právní stránce, tak aby byly spokojeny obě strany. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Není třeba hned myslet na to, že by Vám manžel lhal, je poměrně běžné, že laická veřejnost nesprávně chápe vznik společného jmění manželů. Nemovitost nabytá před vznikem manželství nebude nikdy součástí společného jmění manželů, pokud nedojde k rozšíření společného jmění dohodou s formou notářského zápisu, kterou je nutno následně nechat vkladem zapsat do katastru nemovitostí. Společné jmění manželů vzniká až vznikem manželství a teprve tehdy, kdyby k nabytí nemovitosti došlo po svatbě, měli byste ji v SJM. Postupem, kdy jste investovala peníze do cizí nemovitosti, došlo ze strany majitele nemovitosti k bezdůvodnému obohacení a takové bezdůvodné obohacení by bylo možno (a záhodno) vymáhat, dřív, než vyprší promlčecí doba. Podle občanského zákoníku právo na vydání bezdůvodného obohacení má speciální délku promlčecí lhůty, a to deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo, resp. patnáct let, bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně.
Nyní je tedy na místě, abyste s manželem probrali vzniklou situaci, kdy sňatkem ke vzniku spoluvlastnictví nedošlo a nechali rozšířit společné jmění na dům, ve kterém bydlíte. Je také nutno rozlišovat, mezi podílovým spoluvlastnictvím, kdy byste každý byl vlastníkem ideální části domu (k tomu by došlo darováním části domu) a společným jměním manželů, kdy jste oba spoluvlastníky celé nemovitosti.