Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Budeme se s manželem rozvádět a máme rodinný dům na venkově, který jsme využívali jako chalupu. Dům jsme pořídili během manželství, tudíž spadá do SJM. Původně jsme se dohodli na prodeji, ale já bych teď chtěla dům nechat našim 2 dospělým dětem k bydlení. Manžel ale tvrdí, že dům už je v podstatě prodaný. Je to možné bez mého souhlasu? Jakým způsobem mohu dům pro děti zachránit? Slyšela jsem, že darovat dětem svoji polovinu mohu jen s manželovým souhlasem. Pokud bychom s dětmi chtěli jeho polovinu odkoupit, platí lhůta pro vyrovnání 3 roky a kdy začíná lhůta běžet? Děti mají před sebou ještě rok studií, pak bychom si mohli snad vzít na odkoupení domu hypotéku. Jana


ODPOVĚĎ:
Bez Vašeho souhlasu prodej není možný. Rovněž Vy jste omezena právem manžela k tomuto domu v případě darování. Zákon totiž obsahuje pravidlo, že obvyklou správu majetku mohou vykonávat manželé samostatně, ale nad rámec obvyklé správy je potřeba souhlasu obou manželů.

Pokud se do tří let od právní moci rozhodnutí o rozvodu nedohodnete na vypořádání, nebo do této doby ani jeden z Vás nepodá návrh soudu na vypořádání, platí, že nemovitosti jsou ve spoluvlasnictví s tím, že každý z manželů vlastní ideální polovinu. Poté můžete svou polovinu dětem bez problémů darovat a manžel může svou polovinu prodat.
Ale existuje zákonné předkupní právo, což znamená, že musí nejprve nabídnout prodej Vám (nebo dětem, pokud již budou spoluvlastníky ony).