Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V lednu 2010 roku má matka dostala po rozvodu rozsudek o vypořádání SJM od krajského soudu. Tímto rozsudkem byl její bývalý manžel zavázán vyplatit jí dlužnou částku ve výši asi 400.000 Kč. Rozsudek nabyl právní moci v lednu 2010. Z dlužné částky splatil zatím pouze 50 000 a na zbytek, že zatím nemá peníze. Prosím, je nějaká promlčecí lhůta nebo doba do kdy musí zbytek zaplatit, aby o ně matka nepřišla? Kdy nejpozději může matka podat žádost o soudní výkon rozhodnutí? Děkuji, Hanka


ODPOVĚĎ:
Soudní rozhodnutí o vypořádání SJM by mělo obsahovat konkrétní dobu, do kdy bývalý manžel povinen částku uhradit. Pokud již tato lhůta uplynula, můžete požádat o výkon rozhodnutí. Pokud jde o promlčení soudního rozhodnutí, dochází k němu až po deseti letech od soudem určení splatnosti dluhu.