Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželé po rozvodu vlastní každý polovinu RD. Manželka nechce ve své polovině pobývat a nutí manžela k prodeji, nebo k vyplacení své poloviny RD. Manžel ji nemůže vyplatit jednorázově, protože na to nemá a proto žádá o splátkový kalendář. Je možné, když manželka nebude chtít na toto přistoupit, úhradu ve splátkách soudně prosadit? Anonym


ODPOVĚĎ:
V tomto případě je nutné dohodnout se na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Toto vypořádání se může uskutečnit hned několika způsoby: reálným rozdělením nemovitosti, přechodem do výlučného vlastnictví jednoho spoluvlastníka, případně prodejem nemovitosti a následně rozdělením výdělku podle výše podílů.

Dohodnou-li se spoluvlastníci se na tom, že se jediným vlastníkem stane jeden z nich a toho druhého vyplatí, je také na dohodě, jestli to bude jednorázovou částkou nebo formou splátek.
Pokud se na vypořádání nedohodnou, pak může kterýkoliv z nich podat návrh na vypořádání SJM k soudu. Soud může vypořádat podílové spoluvlastnictví stejnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše. Bude-li věc přikázána jednomu ze spoluvlastníků, který bude muset druhého vyplatit, obvykle má být zaplaceno do určitého počtu dnů od právní moci rozsudku. Lze zkusit požadovat úhradu ve splátkách, nelze však říci, zda k tomuto soud přistoupí.

Žádný spoluvlastník nemůže být nucen k prodeji svého podílu (vyjma rozhodnutí soudu). Každý se spoluvlastníků může svůj podíl nabídnout ke koupi jiným osobám. Pokud chce nabídnout svůj podíl k prodeji jiným osobám, má spoluvlastník předkupní právo. Předkupní právo se neuplatní, pokud by šlo o převod podílu na osobu blízkou. Lze si představit i dohodu mezi spoluvlastníky, že danou nemovitost bude užívat jen jeden z nich, bude hradit veškeré náklady na údržbu a případně kompenzovat druhému spoluvlastníkovi skutečnost, že nemovitost neužívá (nájem).