Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2011 jsme si pořídili na hypotéku (2 miliony Kč) družstevní byt. Teď, o dva roky později, se moje žena chce rozvést a požaduje ode mne souhlas s rozvodem dohodou, já však s dohodou nesouhlasím. Může se žena rozhodnout, např. ve snaze mne k dohodě přinutit, že se na splátkách hypotéky přestane podílet?

Zřídila si totiž před nedávnem vlastní účet a od července 2013 si na něj nechává posílat výplatu. Pokud by na splátkách opravdu přestala participovat, jaké jsou mé možnosti přimět ji k tomu, aby svůj závazek dodržovala? Děkuji, Dušan

ODPOVĚĎ:
Vaše manželka se může rozhodnout, že splácet přestane, otázkou je, jaké to pro ni může mít důsledky. Nejprve se podívejte do smlouvy o úvěru (hypoteční úvěrová smlouva). Pokud jste v ní uvedeni oba dva jako dlužníci, tudíž se bude jednat o tzv. solidární dlužnictví, znamená to, že pokud žena platit přestane, věřitel bude chtíti celou částku po Vás. Vaše rodinné záležitosti jej nezajímají. Avšak neznamená to, že neexistuje obrana proti takovému chování. Vy nejste povinen zaplatit celou částku sám a proto můžete ženu o polovinu částky, kterou měla zaplatit žalovat (jedná se o tzv. regres, regresní nárok). Obdobná situace může nastat, pokud jste ve smlouvě uvedeni jeden jako dlužník a druhý jako ručitel. Ručitel přebírá závazek v okamžiku, kdy jej nehradí dlužník. Opět je pak na ručiteli, aby své peníze soudně po původním dlužníku vymáhal. Bohužel možnosti donucení Vaší ženy ke splátkám vedou většinou jen přes soud.