Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem rok rozvedená od 07/2012, ale trvalé bydliště mám stále v domě manžela. Může mi bývalý muž zrušit trvalý pobyt proti mé vůli? Doposud nemáme vyrovnáno SJM. Vlastníkem 1/2 domu je bývalý muž a druhé poloviny jeho otec. Za doby trvání manželství jsme ze společných peněz postavili novou bytovou jednotku.

V bytě se nachází i všechny společné věci nabyté za manželství a mé osobní věci. Po vypořádání jsem pobyt chtěla zrušit sama, ale v tento moment se nelze rozumně dohodnout. Mám nárok na zrušení mého trvalého pobytu až po vypořádání SJM, nebo to na zrušení vliv nemá. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zrušení trvalého bydliště na vypořádání SJM v podstatě vliv nemá. Trvalé bydliště (resp. právně správně "trvalý pobyt") je evidenční údaj a nemá vliv na majetkové poměry nebo vlastnictví. Při rušení trvalého bydliště je třeba splnit současně dvě podmínky. Nejprve je třeba, aby zaniklo užívací právo k nemovitosti (nájemní smlouva, vlastnictví bytu atd.) a druhá podmínka, že objekt není osobou užíván.
Pokud jste za dobu trvání manželství postavili ze společných peněz bytovou jednotku, náleží (spadá) do společného jmění manželů SJM a tudíž jste i Vy jejím spoluvlastníkem z titulu SJM. V takovém případě nelze, pokud nebudete sama chtít, trvalé bydliště v domě zrušit.
Pokud naopak trvalé bydliště zrušit chcete, obraťte se na obecní úřad v místě trvalého bydliště a tento institut tam na svůj návrh zrušte.