Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jak je to s vynucením povinnosti vyplývající z dohody SJM při rozvodu manželství v případě, kdy tam není jasně daná lhůta do kdy má být dohoda splněna? Jsem již rok rozvedená, v dohodě je uvedeno, že manžel bude vlastníkem všeho movitého i nemovitého majetku a že se vyrovnání bude řešit prodejem a vyplacením podílu.

Manžel nevyvíjí žádnou snahu a pokud je mi známo, zřejmě ani byt, který byl ve společném jmění manželů SJM prodat nechce. Dá se v tomto případě něco podniknout anebo prostě dohody jen čekat? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jde o dohodu schválenou soudem, či sepsanou u notáře či o prostou dohodu - předpokládám, že jde o dohodu schválenou soudem, či sepsanou u notáře. V takovém případě je dohoda exekučním titulem a je možné požádat soud o nařízení exekuce prodejem movitého i nemovitého majetku a následné vypořádání SJM.