Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem vdaná 20 let a chci se nechat rozvést. Můj manžel získal majetek před svatbou, ale za spolecného života tento majetek kompletně zrekonstruoval a opravil (řádove 5.000.000 Kč). Z tohoto majetku mu plynou příjmy z pronájmu, já se starám 14 let o syna ZTP-P (pobírám tedy pouze sociální příspěvek na osobu blízkou).

Manžel mi po rozvodu nechce vyplatit žádný podíl. Podle mne na to nemá pravo - a jak postupovat. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pokud dojde k rozvodu, dojde též k vypořádání společného jmění manželů sjm a bude na Vás, abyste soudu navrhla, aby zohlednil i zhodnocení osobního majetku manžela ze společných peněz ve smyslu § 149 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb., jehož znění je dostupné na stránkách www.zakonyprolidi.cz). Dále bych ve Vašem případě žádala o výživné (rozvedené) manželky a případně i o výživné na syna.
Vzory (návrh na rozvod manželství, i výživné pro manželku, či dítě) jsou dostupné ve webu naší právní poradny v sekci VZORY ZDARMA.