Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Podzim 2000 jsme se nastěhovali s přítelem do družstevního bytu 3+1. Polovinu ceny jsem platila já hotově a polovinu splácel přítel ze stavebního spoření. V bytovém družstvu byl zapsán on a já jako družka. V létě 2001 jsme se vzali. Byt jsme kupovali jako zcela prázdný, veškerý nábytek a zařízení pocházelo z mojí bývalé domácnosti.

Pak jsme splatili zůstatkovou cenu a byt odkoupili do osobního vlastnictví. Nyní mi manžel oznámil, že se chce rozvést a já se mám odstěhovat, protože byt je pouze jeho, na katastru je zapsán pouze on. Je možné, aby byt patřil pouze jemu, když jsme ho pořizovali zpoloviny za mé peníze a druhou polovinu a doplatek na byt jsme hradili ze společných úspor za dobu trvání manželství? Byt byl ve špatném stavu, zrekonstruovali jsme ho. K bytu dále užíváme taktéž obecní pozemek jako zahrádku. Nájem je bohužel opět veden na jméno manžela. Stejně tak máme pronajatý také pozemek, na kterém stojí garáž, kterou jsme zakoupili za dobu trvání manželství, opět na smlouvě veden manžel. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Pokud jste koupili byt za trvání manželství, měli byste jej nabýt do společného jmění manželů (SJM). Což by mělo být snadno prokazatelné tím, že jste se vzali v létě roku 2001 a následně jste koupili byt. Nadto budete jistě moci prokázat, že jste hradila polovinu kupní ceny ze svého a zbytek pak ze společných peněz. Garáž, která byla taktéž zakoupena za trvání manželství by měla být spadat do SJM.
Pokud Váš manžel podá návrh na rozvod manželství ("žádost o rozvod manželtví"), doporučuji Vám, abyste se k věci vyjádřila ve smyslu § 149 odst. 2 občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb.). V němž připomenete, že výše uvedené nemovitosti, jste nabyli do společného jmění manželů, neboť jste je nabyli za trvání manželství a že přiloženými důkazy dokládáte Vámi tvrzené skutečnosti.
Nadto můžete také žádat ve smyslu výše uvedeného ustanovení, aby Vám bylo uhrazeno, co jste ze svého vynaložila na společný majetek.