Počet stránek ve webu: 36.498

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manžel podniká, vzal si půjčku. Teď se rozvádíme, mně s dětmi zůstane dům, manžel se zavázal, že půjčku splatí. Nemůžu ale v budoucnu o dům přijít, když manžel přestane půjčku splácet? Božena.


ODPOVĚĎ:
Bohužel, i když majetek zůstane ve výlučném vlastnictví po rozvodu Vám, paní Boženo, tak protože se jednalo o majetek, který  jste nabyli za trvání manželství a který spadal do tzv. společného jmění manželů, (SJM) tak věřitel má právo exekuce, tedy vymoci si to své plnění i z majetku, který máte Vy dnes ve výlučném vlastnictví, a to právě proto, že původně to byl majetek vás obou.