Počet stránek ve webu: 38.062

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem dva roky rozvedená, doposud nemáme vypořádané společné jmění. Jakým způsobem se majetek vypořádá a do kdy? Jana


ODPOVĚĎ:
Manželé po rozvodu manželství mají 3 roky od právní moci rozvodu manželství na to, aby si majetek, který tvořil společné jmění manželů, tzn. který si vlastně za trvání manželství společně nahospodařili, rozdělili.

A to mohou učinit buďto dohodou do 3 let, nebo musí být ve lhůtě do 3 let podán návrh na soud, aby soud majetek, pokud se nemohou dohodnout, vypořádal.

Pokud tak neučiní, tak bude platit domněnka, že nemovitý i hodnotnější movitý majetek zůstane nadále oběma dvěma, ale v podílovém vlastnictví.