Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Co potřebuji k přepsání části domu, jež má být součástí majetkového vyrovnání? Manžel měl dům již před svatbou, ale společně jsme později odkoupili 1/4 od jeho syna. Nevím zda se musí nechat udělat odhad nebo zda stačí čestné prohlášení že se té 1/8 vzdávám. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Odhad lze doporučit z toho důvodu, aby bylo zřejmé, jak je (hodnotově) SJM vypořádané.
Nicméně pokud Vám výslovně na majetku nezáleží a nepotřebujete, aby vypořádání bylo hodnotově vyrovnané, tak odhad se dělá pro potřeby daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů, které ve Vašem případě odvádět nebudou, tudíž jej nepotřebujete.
Doporučuji ale převod nemovitosti (resp. vypořádání celého SJM) realizovat, do 3 let od zániku manželství, protože pak by se uplatnila fikce vypořádání, z některého společného majetku by se mohl stát majetek v podílovém spoluvlastníctví a kdyby takovým majetek byl tento dům (resp. jeho část), tak by se daň z převodu platila a musel by odhad nemovitosti být zajištěn.