Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ráda bych věděla, zda mohu i po majetkovém vypořádání dohodnuté v rozvodovém řízení a manželství již bylo rozvedeno, chtít dále po manželovi další přiznání ke splácení dluhu i když to nebylo uvedeno v majetkoprávním vyrovnání, věc je vedena exekučně a na mé jméno. Jedná se o nabití dluhů u telefoních společností na mé jméno v době manželství. Manžel je cizinec s trvalým pobytem a průkazně provolal do zahraničí bez mého souhlasu. Taktéž vybíral splacené splátky na revingovaném účtu z bankomatů, aniž bych něco tušila a to vše nyní tíží mé jméno a osobu. K tomuto dluhu se přiznal v majetkoprávním vyrovnání, ale exekuční firmu neinformoval ani on ani soud. Je mojí povinností tak učinit? a mohu žádat o poloviční splácení dalších dluhu s manželem i po rozvodu? Lída


ODOPOVĚĎ:
Ideálním řešením bude dohoda Vás, věřitele a Vašeho manžela. Pokud se v majetkovém vyrovnání k dluhu přiznal, mělo by Vám stačit předložit rozhodnutí o majetkovém vyrovnání věřiteli. Záleží na obsahu Vaší dohody o majetkovém vypořádání, komu přisuzuje tento dluh.

Pokud se k dluhu nepřiznal, a majetkové vypořádání tento dluh neobsahuje, vidím jedinou možnost v žalobě na obnovu řízení o majetkovém vypořádání u soudu. To lze pouze ve lhůtě tří měsíců od doby, kdy jste se o dluhu dozvěděla nejpozději do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.