Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chci se s manželem rozvést a nevím, jak soud rozdělí naše společné dluhy, když já splácím úvěry ze svého účtu měsíční částkou 9.000 Kč, manžel úvěry psané na sebe ze svého účtu měsíčně částkou 8.000 Kč, ale manželovi celkově zbývá na úvěrech doplatit 340.000 Kč a mě 750.000 Kč.

Jak se toto rozdělí napůl, když v podstatě každý platíme měsíčně zhruba stejnou částkou splátky, ale já zaplatím na našich společných úvěrech o 410.000 Kč více než manžel. Máme 1 dítě, které budu mít ve své péči a manžel platí alimenty na 3 děti - celkově ve výši 4.200 Kč. Já mimo to platím nájemné 10.000 Kč měsíčně a manžel začal bydlet u přítelkyně, které neplatí nic, jelikož mu z výplaty po zaplacení splátek a alimentů nic nezbývá. Mě zbývají z výplaty 3.000 Kč po zaplacení splátek úvěrů a školky, čili bydlení platí přítel, se kterým žiji. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu byste se měli s bývalým manželem do 3 let od právní moci rozhodnutí o rozvodu majetkově vypořádat. A to dohodou nebo podat návrh k soudu na vypořádání SJM. Pokud jsou dluhy společné, vznikly za trvání manželství, za souhlasu obou manželů a nejsou nad míru přiměřenou vašim majetkovým poměrům a pokud uzavřete dohodu, záleží na vás, jak se domluvíte.
Pokud dohodu neuzavřete a podáte návrh k soudu na vypořádání SJM a v návrhu uvedete, jak chcete, aby byly dluhy vypořádány soud k tomu přihlédne a rozhodne (vyhoví návrhu nebo ho nějak modifikuje).
Pokud jde o výši alimentů na vaše dítě soud vychází z dokladovaných (doložitelných) příjmů manžela, které si sám může od jeho zaměstnavatele vyžádat, případně zjistit příjmy na finančním úřadě, pokud se s manželem opět na výši alimentů v dohodě nedohodnete, ještě před rozvodem. V případě nesplaceného dluhu zatíženého vysokými úroky ukládá soudní praxe povinnost zaplatit zůstatek dluhu oběma manželům jednou polovinou s tím, že pokud některý z nich zaplatí peněžnímu ústavu více má právo se vůči druhému účastníku domáhat finančního vyrovnání.