Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Po rozvodu jsme s byvalým manželem uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu u právníka s tím, že se do konce roku 2010 odhlásí z mého trvalého bydlistě. Já jsem mu měla dle dohody darovat polovinu pozemku, na kterém jsme za manželsví postavili dům.

Pozemek nebyl zahrnut v rozdělení majetku. Mohu tuto dohodu napadnout, když bývalý manžel nedodržel lhůtu k odhlášení? Bohužel jsem podepsala smlouvu, kterou manžel porušil. Mohu po bývalém manželovi požadovat vyplacení pozemku? Rozvedení jsme dva roky. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyla dodržena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, můžete ji napadnout soudní cestou, kde bude plnit roli důkazu.
Dokud jste podepsala dohodu, která odporuje zákonu, můžete být stižena neplatností podle §39 obč. zákoníku. Pokud došlo k omylu, musela byste navíc neplatnost namítnout. Pokud by nebyla splněna některá z podmínek občanského zákoníku pro neplatnost nebo odstoupení, je dohoda závazná, protože se jedná o projev vůle dvou stran, které s jejím obsahem dobrovolně souhlasí.