Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Má cenu dokazovat u soudu o majetkové vyrovnání, že dluhy, které manžel udělal za trvání manželství o kterých jsem nevěděla, nejsou naše společné, že peníze nikdy nepoužil pro rodinu ani domácnost. Je šance uspět nebo se prostě dělí dluhy napůl. Irena


ODPOVĚĎ:
Pokud nechcete platit dluhy manžela, budete muset u soudu prokázat, že šlo o závazky týkající se jeho majetku, který náleží výhradně jemu a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal bez Vašeho souhlasu. A to vše do tří let od rozvodu na návrh vypořádání SJM, který podá jeden z manželů k soudu (§ 143 Občanského zákoníku)