Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rodiče se asi před dvěma lety rozvedli. Matka podala návrh na vyplacení - 1.200.000,-, což se dosud soudně nedořešilo (přesněji nezačalo řešit). U matky byl totiž podán návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům a matka ani její právnička se za celou dobu projednávání nedostavily k soudu.

Otec se na druhou stranu ani neměl k tomu, že by matce takovouto částku vyplatil. Nyní byla matka zbavena způsobilosti k právním úkonům a otec se dostal do velkých finančních potíží, což ho konečně donutilo přistoupit k prodeji nemovitosti a přilehlého pozemku. Je nyní vůbec možné (případ se stále řeší, další stání má být asi za měsíc), aby otec prodal celý majetek a vyplatil matce (resp. jejímu poručníkovi) požadovanou částku? Pokud by toto možné bylo, může poručník nyní požadovat větší finanční obnos nebo např. půlku z ceny, za kterou bude nakonec nemovitost prodána? Je tedy možné nyní na žádost otce ukončit soudní jednání a přistoupit k mimosoudnímu vyrovnání - bude přitom zachován původní požadavek matky (1,2 milionu), nebo může vzniknout požadavek nový ze strany poručníka a na jak dlouho se případně tato nová tahanice protáhne? Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
Odpověď je jednoduchá – může se stát všechno z toho, o čem jste psala. Poručník může vymáhat finanční vyrovnání od Vašeho otce, může navrhnout částku nebo může trvat na částce původní. Záleží na něm. Ze zákona je povinen správu majetku svého poručence vykonávat s péčí řádného hospodáře, takže se nemůže nároku na finanční vyrovnání vzdát, protože jeho poručenec o něj projevil zájem (a jak jsem pochopila, měl na něj i nárok). Pravděpodobně zůstane trvat na výši původní, tedy 1,2 mil.) a může se celá věc vyřešit i soudní cestou. Pokud máte o situaci zájem, doporučuji podrobný kontakt s poručníkem a v případě jeho laxnosti řešit změnu osoby poručníka.