Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj dotaz se týká sporného rozvodu s cizinkou. Jedná se o následující případ. Muž - občan ČR, ale afgánské národnosti, při návštěvě rodiny v Afgánistánu uzavřel tzv. dohodnutý sňatek. Byl rodinou a okolnostmi donucen vzít si místní ženu a přivézt ji do ČR. Jejich manželství uzavřené v cizině zde bylo uznáno za platné.

Manželství trvá už tři roky, od počátku neplní svou funkci a zmíněný muž, manžel, se snažil a snaží svou situaci řešit, ale jeho afgánská manželka na žádné návrhy není ochotna přistoupit a nechce opustit ČR a vrátit se zpět. Manželé spolu intimně nežijí, nemají děti, nemají společný majetek, mají oddělenou domácnost, zmíněná Afgánka neumí česky a tudíž zde nepracuje, je na svém manželovi závislá bydlením, výživou, vším. Je možné toto manželství rozvést podle našich právních předpisů? Pokud ano, jaký dopad by to mělo pro zmíněného muže a jaké by pro něj z tohoto kroku plynuly povinnosti? Doplňuji, že afgánská státní příslušnice má kdykoliv možnost vrátit se zpět ke své rodině, ale nechce, chce zabránit tomu, aby zmíněný muž byl "úředně volný". Děkuji za odpověď. Irena

ODPOVĚĎ:
Národnost tohoto muže není podstatná. Podstatná je jeho státní příslušnost. Proto se může nechat soudně rozvést, soud bude postupovat podle českých právních předpisů.