Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj dotaz se týká rozvodu manželství s cizinkou - státní příslušnicí třetí země. Mám přítele, který je občan ČR, ale má afghánskou národnost. Přítel žije přes 20 let v ČR, je rozvedený. Plánovali jsme spolu svatbu, ale jeho rodina ho naléhavě pozvala do Afgánistánu, údajně kvůli těžce nemocné matce. Svatbu jsme odložili, přítel odletěl domů na návštěvu, kde na něj ovšem čekal svatební obřad, tzv. dohodnutá svatba.

Pod psychickým a fyzickým nátlakem a pod hrozbou fatwy bylo manželství uzavřeno a přítel byl nucen si vzít ženu, kterou nikdy v životě neviděl. Se svou afgánskou manželkou přicestoval do ČR. Domníval se, že jeho úřední manželka odcestuje brzy zpátky, protože je ortodoxní muslimka a náš způsob života neuznává. Ona vycestovat nechce, manželství je nefunkční, jediný důvod, proč zůstává zde, je ten, abychom s přítelem nemohli být spolu. Manželství trvá už tři roky a přítel se rozhodl pro rozvod. Je možný rozvod? Manželství neplní svou funkci, afghánská státní příslušnice neumí česky, nepracuje, nechá se od přítele živit. Je možný rozvod podle našich právních předpisů? Děkuji. Irena

ODPOVĚĎ:
Národnost manžela není podstatná, důležitá je státní příslušnost. Pokud je občanem ČR, jak píšete, může podat žalobu o rozvod jako každý jiný občan ČR.
Rozvod bude probíhat dle českých právních předpisů, v ČR bude manželství rozvedeno. Je však nutné počítat s tím, že rozvod manželství dle českých právních předpisů nemusí Afghánistán uznávat. Podrobnosti zjistíte na afghánském zastupitelském úřadě.