Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V nájemní smlouvě jsme s manželem vedeni společně jako nájemci bytu, výpověď jsem podala na Městské části Praha 3, na odboru bytů a nebytových prostor a v pátek mi přišla odpověď, že za trvání manželství se mnou nemohou ukončit samostatně nájem bytu, že tam budu vedena jako nájemce do konce října, což je datum, ke kterému nám oni dali výpověď. Kam se mám odvolat - u nich to asi nemá cenu, mám napsat stížnost na Magistrát hl.m.Prahy? Ještě podotýkám, že manžel dal návrh na rozvod koncem června a ještě jsme ani nedostali předvolání k soudu, rozvodu se tedy hned tak nedočkám. Děkuji, Hanka


ODPOVĚĎ:
To že nemůže být společný nájem bytu ukončen za trvání manželství je pravda. Na druhou stranu není mi jasné, čeho se chcete dovolávat, když nájem bude ukončen a to do konce tohoto měsíce.
Na první jednání před soudem v případě rozvodu můžete čekat 4-6 měsíců. Není to stav žádoucí, ale aktuálně jsou soudy přehlcené.