Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může mne a manžele civilní soud rozvést, pokud já nebudu souhlasit, když jsme se oddávali církevně? Nevím, jestli to bude mít u civilního soudu nějakou váhu, váže mě k němu jenom ten slib, který jsem dala v kostele. Toho člověka si už nevážím a společné soužití s ním si po předešlých peripetiích neumím představit, což přiznám samozřejmě i u soudu.

Kdyby se chtěl vrátit, tak to budu muset vzhledem k tomu slibu akceptovat. Budu se snažit o anulaci, ale prý jsou malé šance na úspěch. V případě mého úmrtí by teda zákonně připadl můj podíl na bytu jemu. Můžu ho pomocí závěti vydědit? Připadl by můj majetek jiné osobě, na kterou bych napsala závěť, nebo vždy po manželce dědí manžel?? Může on předčasně ukončit hypotéku její předčasným splacením, pokud já s tím nebudu souhlasit. Může mi to v případě sporného rozvodu soud nařídit?? Nebo musí ohledně hypotéky dojít k vzájemné domluvě mezi námi? Když mi před notářem manžel podepíše, že jsme se domluvili na vyplacení výše zmíněných 400.000 Kč v 12/2019 bude to mít právní váhu a zaručí mi to, že bude muset svého závazku dostát?

ODPOVĚĎ:
Civilní soud může rozvést i církevní sňatek z podnětu jednoho z manželů, pokud je prokázán trvalý rozvrat manželství. Při splnění dalších podmínek však soud manželství nerozvede, pokud by rozvod byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a také pokud by byl rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel. Ještě jednou připomínám, že je třeba splňovat další podmínky.
Vydědění v případě manžela nepřichází v úvahu, protože vydědit lze pouze nepominutelného dědice, kterými jsou zejména děti zůstavitele (toho, po kom se dědí). O svém majetku (i tom vašem v SJM) však můžete pořídit pro případ smrti závětí, dědickou smlouvou, či odkazem. Pokud se však rozvedete, potom již bývalý manžel nedědí ze zákonné posloupnosti.
Ohledně hypotéky se situace bude řešit buď dohodou mezi vámi a pokud k ní nedojde, může každý z vás podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu. Pokud máte hypotéku zřízenou vyloženě společně, pak je třeba i vašeho souhlasu k jakýmkoliv operacím s hypotékou, doporučuji Vám však zkontrolovat hypoteční smlouvu, ať víte, jak ji máte nastavenou. Soud v žádném případě nebude nařizovat předčasné splacení.
Ohledně poslední části dotazu bohužel nerozumím, na co přesně se ptáte (k čemu se dotaz vztahuje), pokud svůj dotaz doplníte a dovysvětlíte, rád Vám i na tuto část dotazu odpovím.