Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Po úmrtí manželky 4.5.2016, soud rozhodl (usnesení) přechodně svěřit mého nezletilého syna (16) do péče jeho starší sestry (24). Navrhovatel byl sociální úřad který předložil soudu zprávu plnou lží, desinformací a bludů. S manželkou jsme žili odděleně přes 2012-2016.

1 - Jak mohu zpět získat syna do své péčí? (odpor jsem již dal soudu v zákonnné lhůtě)
2 - Jako otec dítěte jsem přišel o svá práva? O čem mohu dále rozhodnout (přechodně)? Dcera nepřeje a dělá vše, aby znemožnila kontakt se synem a komunikace s ním je na mrtvém bodě.
3 - Mohu požádat soud, aby mi stanovil kdy mohu syna vidět a kdy může u mě přespávat? (přechodně) (vzor? )
4 - Jaké jsou povinnosti dcery (vůči mně a syna), když má mého syna ve své péči přechodně? (zákon? )
Mockrát děkuji za odpověď. Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1. Pokud s rozhodnutím soudu o svěření Vašeho syna do péče jeho sestry (Vaší dcery) nesouhlasíte, je v pořádku, že jste se proti tomuto rozhodnutí odvolal (podal odpor). Nyní máte dvě možnosti: můžete vyčkat na rozhodnutí odvolacího soudu nebo na rozhodnutí odvolacího soudu nečekat a podat návrh na svěření syna do Vaší péče. Soud pak bude rozhodovat, zda je v synově zájmu, aby byl ve Vaší péči nebo v péči své starší sestry. Vzhledem k věku syna by měl soud přihlédnout i k jeho názoru.
2. + 4. Co se týče práv a povinností Vás jako otce a vaší sestry, § 955 nového občanského zákoníku stanoví, že povinnosti a práva pečující osoby vymezí soud; jinak se přiměřeně použijí ustanovení o pěstounství. Práva a povinnosti Vaší dcery jako pečující osoby by tedy měla být vymezena v usnesení, kterým jí byl Váš syn svěřen do péče. Z tohoto vymezení by pak měla vyplývat i Vaše práva a povinnosti – ta, která nemá Vaše dcera, by měla zůstat Vám jako otci. Pokud v soudním rozhodnutí nejsou dceřina práva (a povinnosti) jednoznačně vymezena, doporučuji se obrátit se žádostí o tuto informaci na soud, který usnesení o svěření syna do péče Vaši dcery vydal.
3. Jako otec samozřejmě máte právo na kontakt se synem i tehdy, kdy je přechodně svěřen do péče Vaší dcery. Nejlepším řešením by bylo se na podmínkách styku se synem dohodnout s Vaší dcerou. Jestliže dohoda nebude možná, budete se muset obrátit na soud. Vzory návrhu na úpravu styku se synem najdete k dispozici na internetu – například zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-upravu-styku-s-nezletilym-ditetem-vzor-ke-stazeni - nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. Návrh je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho syna, za podání návrhu se neplatí soudní poplatek.