Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Přítelkyně se rozvedla a má ve střídavé péči dceru. Po rozvodu se prodal dům, který byl v SJM a kde měli všichni trvalé bydliště.
1) Bývalý manžel přítelkyně přehlásil trvalé bydliště její dcery na svojí novou adresu, které je v jiné části Prahy než předchozí trvalé bydliště. Je možné takto postupovat bez souhlasu druhého rodiče?

2) Přítelkyně chodí s dcerou k lékaři. Lékař je místně příslušný k předchozímu bydlišti, které je na opačném konci Prahy, než kde současně přítelkyně bydlí. Lékařka odmítla vydat přítelkyni lékařskou dokumentaci, aby přítelkyně mohla dceru přehlásit blíže současnému bydlišti bez souhlasu druhého rodiče. Je druhý souhlas nutný?
3) Pokud bude mít dcera bydliště na nové adrese u bývalého manžela, může ji samovolně, tj. bez souhlasu druhého z rodičů, přehlásit k místnímu praktickému lékaři a na jinou školu než je dnes (30.03.2016) nahlášená?
Děkuji Stanislav

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Ano, ke změně trvalého bydliště není třeba souhlasu obou rodičů a de facto může nastat situace, že rodiče budou trvalé bydliště neustále přehlašovat. Ovšem při střídavé péči se předpokládá, že rodiče jsou schopni rozumně komunikovat, pokud zde nastávají takové problémy, je na zvážení, zda nepožádat o výlučnou péči místo střídavé.
2. Dle zákona o zdravotních službách je dosavadní ošetřující lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotní dokumentace či kopií zdravotní dokumentace celé. Naopak originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl být pacientovi vydán, neboť předešlé zdravotnické zařízení má povinnost tuto dokumentaci uchovat. Pokud lékařka odmítá vydat i výpis s odkazem na nesouhlas druhého rodiče, nejedná v souladu se zákonem. Lékařka by Vám měla výpis vydat a zároveň Vás sama aktivně poučit, abyste podala návrh na ustanovení kolizního opatrovníka - orgánu péče o dítě, který se pokusí rozpor mezi rodiči odstranit a situaci vyřešit.
3. V této odpovědi navážu na předchozí, kdy možnost přehlášení k jinému lékaři je stejná jako odhlášení od předchozího. Pokud by vznikl spor, do jaké školy dítě nastoupí, pak se postupuje dle zákona a žák nastoupí do spádové školy podle adresy trvalého bydliště. Mezitím lze samozřejmě vyvolat soudní spor, kdy soud může sám na návrh rozhodnout, jakou školu bude žák následně navštěvovat.