Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem dvacet sedm let ženatý (od 1986). 2006-2013 žijeme s manželkou odděleně a po celé období jsme ani intimně spolu nežili. Již delší dobu jsem uvažoval o rozvodu manželství, ale chtěl jsem setrvat doma do doby, kdy bude naší nejmladší dceři osmnáct. To se stalo 02/2013.

Chtěl jsem vědět, že má snahu studovat bez jakéhokoli „dozoru“ (starší dvě dcery již žijí samostatným životem se svými rodinami). 06/2013 jsem se seznámil s jinou ženou, se kterou bych rád trávil více času. 21. srpna 2013 jsem podal žádost o sporný rozvod a rád bych věděl, zda by přitížilo mé situaci při rozvodovém řízení, pokud bych:
a) se od rodiny odstěhoval, ještě před prvním stáním
b) do rozvodu trávil např. celý víkend s přítelkyní
Jak by to bylo s placením poplatků před rozvodem manželství, pokud bych se odstěhoval. Mám na mysli inkaso, platby do fondu oprav, elektřina, plyn atd. vše, co se týká bydlení v současné společné domácnosti. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Na průběh sporného rozvodového řízení bude mít pozitivnější vliv odstěhování než neodstěhování; rozhodně ale odstěhování není nevyhnutelnou podmínkou. Ve sporném řízení je dokazován rozpad manželství, tudíž jej bude nutné dokázat jinak než rozpadnutím domácnosti.

Do doby majetkového vypořádání doporučuji, abyste své závazky, ke kterým jste smluvně zavázán, hradil i nadále.