Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj přítel a jeho bývalá žena mají jak české tak kanadské občanství. V roce 1990 se v Kanadě vzali v kostele. Když pak přijeli do ČR, zjistili, že se zde církevní sňatky neuznávají (začaly, ale později), a tak se v r. 1992 vzali ještě jednou na městském úřadě ve Strakonicích. V roce 2008 se v Kanadě rozvedli a vypořádali, což může přítel doložit tzv. „ rozvodovou listinou“.

Pak se seznámil se mnou a rozhodl se natrvalo přesídlit do České republiky. Rád by tady koupil nebo postavil dům, ale já se obávám, že je tady pořád ještě ženatý a cokoli koupí, se stane SJM s jeho bývalou manželkou. Aby to bylo zajímavější, na OP má „rozvedený“, protože úřednici na MÚ kanadská rozvodová listina s českým překladem stačila. A proto prosím o radu, co s tím. Má se přítel v ČR rozvést ještě jednou? A jak? Bývalá manželka nespolupracuje. Ve vypořádacím rozsudku z Kanady se vzdává jakýchkoli dalších nároků na jeho majetek. V době rozvodu tady přítel vlastnil pouze mlýn vrácený v restituci a účet u České spořitelny (mlýn už prodal a účet zrušil). Žádné SJM tedy neměli. A nebo legalizovat ten kanadský rozvod? Ale jak a kde? Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu uzavřeného v Kanadě je zapotřebí předložit návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství Nejvyššímu soudu ČR se sídlem v Brně. Tento návrh je možné předložit osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, nikoliv však prostřednictvím velvyslanectví nebo generálního či honorárního konzulátu. Přehled informací, které má návrh obsahovat, včetně vzoru tohoto návrhu, průvodního dopisu a přehledu dokumentů, které je k návrhu zapotřebí přiložit, najdete např. na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Ottawě zde: