Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dohodli jsme se manželem na rozvodu, nežijemem spolu téměř 4 roky, dohodu o úpravě výchovy a výživy syna pro dobu po rozvodu máme již soudně schválenou, dohodu o majetkovém vypořádání podepsanou (s ověřenými podpisy). Dozvěděla jsem se, že existuje možnost rozvodu, kdy soudce může rozhodnout bez soudního stání. Mohu tento způsob v žalobě sama navrhnout (bez spolupráce s advokátem), případně jak by tento návrh měl být formulován? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Bez soudního stání může proběhnout tzv. nesporný rozvod, neboli rozvod založený na dohodě obou manželů. Pro to, aby mohl rozvod dohodou proběhnout, je zapotřebí splnit následující podmínky: manželství musí trvat nejméně jeden rok a oba manželé musí s rozvodem souhlasit. Dalšími důležitými podmínkami jsou vyřešení majetkoprávních záležitostí a péče o děti a také skutečnost, že manželství už neplní svůj účel. Poslední důležitou podmínkou je skutečnost, že manželé spolu dlouhodobě nežijí - tato doba by měla trvat déle než 6 měsíců. Neznamená to, že musíte žít s manželem každý v jiném bytě či domě, ale spíše to, že hospodaříte odděleně, nežijete spolu intimně, netrávíte společně volný čas apod. Při splnění těchto podmínek může soud manželství rozvést i bez soudního stání. Ve své žádosti o rozvod můžete tuto možnost navrhnout. Vzory žádosti o rozvod najdete na stránkách naší Bezplatné právní poradny nebo i jinde na internetu.