Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželkou jsme v rozvodovém řízení. Žalobu o rozvod manželství jsem podal já 04/2011 a v 03/2012 máme stanoveno stání u okresního soudu v Ostravě. Na všem jsme dohodnuti, manželka s rozvodem souhlasila a máme rovněž uzavřenou smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a již 7 měsíců nežijeme v společné domácnosti.

Manželství trvá 3 a půl roku a děti spolu nemáme. Nyní jsme se začali znovu scházet (nikoliv intimně) a manželka se snaží náš vztah dát dohromady, já ovšem nejsem přesvědčený, že by to mělo nějaký smysl a perspektivu. Můžeme soud požádat přímo na rozvodovém stání o odklad rozvodu například o 3 měsíce? Tak abychom získali ještě trochu času a přesvědčili se, že pokračování manželství má smysl. Může to soud udělat? Pokud bych chtěl žalobu o rozvod manželství úplně zrušit, stačí napsat na soud dopis se zpětvzetím návrhu? Platí se nějaká sankce? Děkuji, Josef

ODPOVĚĎ:
Podle zákona je možný takový odklad (za existence dalších podmínek § 100 odst. 3 občanského soudního řádu) v řízení ve věcech péče o nezletilé. To ale neznamená, že by u vás byla taková možnost zcela vyloučena.
Pokud soudce neshledá důvody rozvratu natolik zásadní, zejména pokud se v tomto směru sami vyjádříte, může jednání odročit (nebo žalobu rovnou zamítne). Nárok na odročení na základě vašeho návrhu ale nemáte, soudce tak provede pouze na základě vlastní úvahy.
Zpětvzetí žaloby je možné ústně do protokolu i v okamžiku jednání před soudem a nebude to pro Vás mít žádný zásadní dopad (v tomto případě soud vrací zaplacený poplatek, dokud nerozhodl soud I. stupně § 10 odst. 6 zákona č. 549/1991 Sb.).
Doporučuji do doby jednání se rozhodnout, zda ve svazku chcete zůstat či nikoliv a pak buď zpětvzít žalobu a nebo rozvod dokončit.