Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Můj příbuzný je delší dobu bez zaměstnání, registrován na úřadě práce, již nepobírá podporu, bere sociální dávky a pomoc v hmotné nouzi. Z dávek ale nedokáže vyjít, našel si brigádu a zjistil jsem, že již delší dobu překračuje povolený limit přivýdělku. Jak ho mám varovat, jak mu na to úřady mohou přijít? Co mu v takovém případě hrozí? Děkuji, Erik

ODPOVĚĎ:
Nejprve mu sdělte, že tím, že si vydělává více než mu umožňuje zákon, se vystavuje riziku, že o příslušné dávky přijde a může se též stát, že je bude muset vrátit. K zjištění tohoto jednání může dojít buď ohlášením nějaké osoby či zběžnou kontrolou. Přivýdělky jsou zakázány od roku 2011.