Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Studuji a čekám dítě (termín státnic cca 21.1.18 a termín porodu cca 28.1.18) a nebudu mít nárok na mateřskou (student), ale pouze na rodičovský příspěvek. Chci si zažádat o příspěvek na bydlení. Příjmy mimo rodičovský příspěvek, budu mít ještě peníze z brigády na dohodu (částka se liší). Je možné, že porodím dříve než stihnu ukončit studium.

Chtěla jsem se zeptat, zda můžu pobírat tento příspěvek i pokud budu mít status studenta nebo je nutno studium dokončit či přerušit. Děkuji za zodpovězení, Viola.

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce (podnájem nestačí) bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmu jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které mají v bytě či domě trvalé bydliště, a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nejprve je tedy zapotřebí splňovat po celé kalendářní čtvrtletí výše uvedené podmínky a teprve poté si o příspěvek na bydlení zažádat.
O rodičovský příspěvek si můžete požádat po narození dítěte, k žádosti o příspěvek zapotřebí doložit rodný list dítěte. Od 1. 1. 2018 se mění podmínky pro výplatu rodičovského příspěvku, takže i když nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), budete si moci zvolit rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně (dříve tříletá varianta). Příspěvek na bydlení i rodičovský příspěvek můžete pobírat i v době studia, Vaše studium nemá na tyto příspěvky žádný vliv.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdo má nárok na příspěvek na bydlení - pravidla