Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

ÚP ČR, tedy úřad práce České republiky mi chce snížit příspěvek na živobytí na existenční minimum, protože nevykonávám veřejnou službu ze zdravotních důvodů. Doložil jsem však emailovou korespondenci s potenciálními zaměstnavateli dle par. 12 zák. 111/2006 Sb. Mám za to, že mám nárok na zvýšení částky na živobytí dle par. 25 zák. 111/2006. S ÚP aktivní komunikuji a projevuji součinnost. Poraďte mi prosím. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od částky živobytí. Podle § 24, odst. 1, písm. f) zákona o pomoci v hmotné nouzi činí částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku existenčního minima. Zvýšení částky živobytí podle § 25 – 28 této osobě nenáleží. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11, odst. 3), osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce, osobu, která je výdělečně činná, osobu, která je invalidní ve druhém stupni, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně.
Jestliže nepatříte mezi osoby, na které se výše uvedené ustanovení nevztahuje, zákon o pomoci v hmotné nouzi vyžaduje výkon veřejné služby v uvedeném rozsahu, jinak dojde ke snížení částky živobytí na částku existenčního minima. Vámi projevená snaha o zvýšení příjmu vlastní prací dle § 12 téhož zákona, na kterou se ve svém dotazu odvoláváte, k zachování částky živobytí ve výši životními minima bohužel nestačí.