Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželka měla uzavřenou se zaměstnavatelem pracovní smlouvu na poloviční (4hod. pracovní úvazek) na dobu určitou. Zaměsnavatel jí však proplácel mzdu za skutečný počet odpracovaných hodin, který činil denně 8 hodin. , s odůvodněním, že to dovoluje situace na trhu a zkrácený úvazek slouží jako pojistka pro případ špatného hospodářského vývoje.

V letošním roce jí však nebyla prodloužena smlouva a ona byla zaregistrována na úřadu práce. Zaměstnavatel však dodal podklady o výši příjmu za poloviční úvazek (tedy 4 hodiny) a nikoliv to, co ve skutečnosti pobírala jako mzdu (v tomto případě za fakticky odpracovaných a zaplacených 8 hodin práce, které měla zdaněné a očištěné o soc. a zdravotní pojištění. Je takovýto postup zaměstnavatele legální? Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud manželka pobírala mzdu za 8 hodin denně, tj. za plný úvazek a tato mzda prošla mzdovou účtárnou zaměstnavatele, tj. byla řádně zdaněná a byly z ní odvedeny zákonné odvody, pak zaměstnavatel musí uvést skutečný příjem, nikoliv příjem teoretický, který by odpovídal pracovní smlouvě. Pokud třeba zaměstnanec dostane mimořádné odměny, pak i ty se promítnou do celkového příjmu, i když k nebyly uvedeny v pracovní smlouvě.
Vaše manželka by měla mít výplatní pásky, resp. potvrzení o měsíčním příjmu, kterým může argumentovat jak u úřadu práce, tak i u zaměstnavatele. Je také možné podat podnět k místně příslušnému inspektorátu práce, předtím bych ale písemně upozornila zaměstnavatele a očekávala bych nápravu stavu.