Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Mám v pronájmu celý dům. Byty v něm dále podnajímám, měsíčně platím pronájem. Podnájemníci na základě podnájemní smlouvy prý nemají nárok na příspěvek na bydlení. Už jsem se dotazovala kde se dalo, prý na něj mají nárok, ale nikde nemohu dopátrat za jakých podmínek či co je k tomu třeba. Děkuji Adéla


ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu.

Podnájemce tedy nemá nárok na tuto dávku státní sociální podpory.

Poznámka pro návštěvníky webu: rozlišujte mezi pronájmem a podnájmem, jde o 2 různé věci!