Počet stránek ve webu: 38.062

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Zaměstnavatel mi chce dát výpověď dohodou, bez odstupného. Mám problémy se zády, kdy již tuto práci nemohu vykonávat. Když dám výpověď ze zdravotních důvodů, mám nárok na odstupné a podporu v nezaměstnanosti? Nebo když tuto dohodu podepíšu, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Je mi 41 let, pracuji jako kuchařka. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Výpověď dohodou je pro Vás lepší v tom případě, pokud je možné se zaměstnavatelem dohodnout na podmínkách Vašeho odchodu, které by Vám vyhovovaly. Zaměstnavatel by Vám měl dát výpověď patrně z důvodů uvedeném v § 52 písm. d) nebo e), tedy z důvodů, že jste pozbyla zdravotní způsobilost k práci, záleží na tom, zda-li se jedná o nemoc z povolání či nikoliv. Pokud dostanete výpověď z důvodu § 52 d) odstupné Vám náleží, z důvodu § 52 e) ale nikoliv.
Co se týče podpory v nezaměstnanosti, té by se Váš odchod dotkl v případě, že by Vám zaměstnání zprostředkoval úřad práce a Vy jste jej sama a bez vážného důvodu opustila nebo vážným způsobem porušila pracovní kázeň.